daihocsuphamnghethuattrunguong

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) nằm trên đường Nguyễn Trãi, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện uy tín trong cả nước.
 
Với lịch sử hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là nơi đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Đây là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được nhà nước, xã hội công nhận.
 
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường gồm có: 9 phòng ban chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên, Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng & Thanh tra giáo dục, Phòng Quản trị Thiết bị. Các khoa chuyên môn gồm 13 khoa: Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Khoa Nhạc cụ, Khoa Mỹ thuật cơ sở, Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, Khoa Sau đại học, Khoa Thanh nhạc, Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời trang, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất và Khoa Piano. Các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng, thông tin gồm 3 trung tâm, 1 viện, 2 ban biên tập: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trang thông tin điện tử.