daihochongduc

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

1. Lịch sử hình thành

Ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg theo đó thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở của 3 trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá (Các trường cao đẳng tiền thân của trường đã có bề dầy đào tạo hơn 40 năm), là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường mang niên hiệu của Hoàng đế Lê Thánh Tông-một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là công sức, niềm vui và tự hào của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là trường đại học đầu tiên trên quê hương xứ Thanh có truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học, khoa bảng hàng nghìn năm.

2. Cơ cấu tổ chức khi mới thành lập

- Ngay sau khi có quyết định thành lập trường, ngày 24/12/1997 Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 377-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan cấp tỉnh. Từ tháng 9 năm 2002, Đảng bộ nhà trường trực thuộc Tỉnh uỷ, điều đó nói lên vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ nhà trường trong hệ thống chính trị của tỉnh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội SV trực thuộc BCH trung ương HSV Việt Nam.

- Bộ máy tổ chức của Nhà trường gồm có 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 khoa, 7 phòng, 1 ban và 3 trung tâm.

- Nhà trường có 610 cán bộ giảng viên, trong đó: Trình độ tiến sĩ: 11; thạc sĩ: 86; Bác sĩ: 27; đại học: 373; trình độ cao đẳng trở xuống: 113.

- Trường có 2 cơ sở: Cơ sở chính tại phường Đông Sơn, cơ sở 2 tại Phường Lam Sơn.

3. Các mốc phát triển

- Năm học đầu tiên 1998-1999: Nhà trường tuyển sinh đào tạo khóa đầu với 3 ngành bậc đại học là Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Trồng trọt với số sinh viên (SV) là 253; 17 ngành bậc cao đẳng (khối sư phạm 12 ngành, kinh tế 2 ngành, nông lâm nghiệp 2 ngành, công nghệ 1 ngành), với số lượng SV là 3.726.

- Năm 2007, cơ sở 2 tại Phường Lam Sơn chuyển về phường Đông Vệ.

- Năm 2011, Ban Giám hiệu và các phòng ban chuyển về cơ sở tại phường Đông Vệ và từ đó chính thức là cơ sở chính của trường. Ngoài hai cơ sở trên, Nhà trường còn có Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tại xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá. Tổng diện tích của cả 3 cơ sở hơn 70 ha.

- Năm 2007, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng;

- Năm 2014, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Đào tạo tiến sĩ với 02 chuyên ngành: Khoa học cây trồng và Văn học Việt Nam; đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động đào tạo và phát triển của Nhà trường: hoàn thiện các bậc đào tạo trong một trường đại học.

Tổ chức, bộ máy của Nhà trường hiện nay gồm có 33 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 khoa đào tạo; 10 phòng; 3 ban; 7 trung tâm và Trạm Y tế.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu. Đến nay, trong tổng số gần 550 giảng viên, về trình độ: Phó Giáo sư 11 người; Tiến sĩ 95 người (đạt 17,2%). Thạc sĩ 397 người (đạt tỷ lệ 72%); trong đó có 41 người được đào tạo ở nước ngoài. Quy mô đào tạo là gần 14,000 sinh viên.

Hiện Nhà trường đang đào tạo trình độ thạc sĩ 12 chuyên ngành (01 ngành liên kết đào tạo với đại học Soongsil, Hàn quốc); đại học 38 ngành (01 ngành liên kết đào tạo với đại học trường đại học Hoàng gia Rajamangala Thanabury Thái Lan); Cao đẳng 17 ngành.

Công tác nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm đúng mức, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia. Nhiều đề tài (dự án) khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp cơ sở có chất lượng và tính ứng dụng cao. Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã thực hiện 02 dự án quốc tế, 07 đề tài cấp Nhà nước, trong đó có 02 đề tài độc lập và 05 đề tài thuộc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafospted); 38 đề tài cấp Bộ, 56 đề tài cấp tỉnh và 498 đề tài cấp cơ sở. Công bố 998 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Thực hiện 1.899 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, trong đó có 328 đề tài đạt giải cấp trường và 32 đề tài đạt giải cấp Bộ, 04 giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec).

Nhà trường đã nhận được nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý do Nhà nước tặng: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì.

Với sứ mạng: “Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Hồng Đức đã và đang kế thừa kinh nghiệm và truyền thống của gần 20 năm xây dựng và trưởng thành để phát triển nhanh và bền vững Nhà trường, góp phần tích cực trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương và đất nước.