daihoccongnghedongnai

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai có trụ sở tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giới thiệu
Sau 10 năm thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ GDĐT giao cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 14 ngành Đại học, 22 ngành bậc Cao đẳng, 7 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo 6 nghề ngắn hạn, 10 ngành Trung cấp liên thông. Số học sinh - sinh viên được tăng cả về số lượng cũng như chất lượng hàng năm, đã có 4 khóa tốt nghiệp đảm bảo tỉ lệ có việc đạt 94%. Những con số đó phản ánh trung thực hiệu quả và năng lực đào tạo của Trường.