caodangytelamdong

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Quá trình hình thành và phát triển trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng.

 

Tiền thân của Trường là Trường Sơ cấp Y tế ( năm 1977 – 1978 ) đóng tại Bảo Lộc, và năm 1978 chuyển về 6B Ngô Quyền phường 6 Thành phố Đà Lạt và đổi tên là Trường Trung học Y tế Lâm Đồng.  Trường  Y tế Lâm Đồng thành lập ngày 1/9/1978 theo quyết định số 58/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

1

 

      

Ngày 15 tháng 05 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ra Quyết định số 3505/QĐ- BGDĐT Về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Y tế. Nhiệm vụ chủ yếu của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là Đào tạo, Bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn đối với hai nghành Điều dưỡng, Hộ sinh và các ngành kỷ thuật y học khác. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

 

IMG_4516 (1)

 

Tổng diện tích khuôn viên trường: 7.964

Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.110

 Trường được chia 02 khu vực:

Khu vực chính: Địa chỉ: 6B Ngô Quyền; Phương 6; Thành phố Đà Lạt.

Khu vực Ký túc xá: Địa chỉ 02 Đồi mai Anh Phường 6; Thành phố Đà Lạt