caodangytedongthap

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp là một trong những trường đào tạo có uy tín và chất lượng trong tỉnh Đồng Tháp và khu vực; với quá trình hình thành và phát triển hơn 30 năm không ngừng phấn đấu vì sức khỏe nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các vùng phụ cận, thông qua những nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng sống của nhân dân trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.
 
TẦM NHÌN:
 
Phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp trở thành trường Cao đẳng chuyên ngành Y Dược, đào tạo đa cấp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho người có năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 
Tập thể lãnh đạo luôn năng động, đổi mới, sáng tạo, xây dựng một tập đoàn kết đồng thuận cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, giúp nhà Trường phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lục Y Dược chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.
 
Giảng viên, viên chức, sinh viên, học sinh luôn luôn tự hào về trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường.
 
Giảng viên nhà trường vinh dự, nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quí: Thầy giáo – Thầy thuốc, được xã hội tôn vinh.
 
Viên chức Nhà trường tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đủ đức, tài, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.
 
Sinh viên, học sinh tự hào được học tập và rèn luyện trong trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, tạo động lực phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững.
 
Xây dựng và phát triển văn hóa chia sẻ, chất lượng và hướng đến việc phát triển và chia sẻ trách nhiệm với cộng động.