caodangsuphamtrunguongnhatrang

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang được thành lập ngày 26 tháng 9 năm 1987 trải qua 3 lần đổi tên, ngày 19 tháng 01 năm 2007 theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức được đổi tên là trường cao đẳng sư phạm Trung Ương.