caodangkinhtekythuatlamdong

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng thuộc quyền quản lý và nằm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng.
Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kinh tế,kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu nhân sự của tỉnh Lâm Đồng cũng như một số tỉnh lân cận.
Tiền thân Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 15/9/1989 trên cơ sở hợp nhất các trường sau:
- Trường Công nhân Kỹ thuật tổng hợp theo quyết định số 504/QĐ-UB ngày 01/9/1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 172/QĐ-UB ngày 24/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.