caodangcongnghiepvietduc

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Nhà trường là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đảm bảo uy tín với trình độ, chất lượng cao. Cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp và các ngành.

Quan hệ hợp tác:

Hợp tác quốc tế: Nhà trường có mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như: GTZ, DED, KFW, TWET, CIM, ... Xem thêm

Quy mô và ngành nghề đào tạo:

Trường hiện đang đào tạo hơn 7000 HSSV với hơn 40 ngành, nghề đào tạo.

Hệ Cao đẳng Công nghệ ... 

Sứ mạng và mục tiêu:

Sứ mạng: Nhà trường là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đảm bảo uy tín với trình độ, chất lượng c... Xem thêm

Giải thưởng:

Được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. của Nhà nước: Miễn giảm học phí cho HSSV thuộc diện ưu tiên theo quy định, có học bổng khuyến khích học tập cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập