caodangcongdonglaocai

Cổng việc làm dành cho sinh viên

 Địa chỉ:

Thông tin trường

 Website:

Năm 2001, Trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lào Cai được thành lập theo quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 02/5/2001.
Năm 2011, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 3078/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2014, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Lào Cai được sáp nhập vào trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai theo 2577/QĐ-UBND ngày 12/9/2014.Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập ngày 28/7/2011 trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 3078/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở chính của nhà trường đặt tại phường Nam Cường và cơ sở 2 đặt tại phường Kim Tân - Tp Lào Cai.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (tiếng Anh:Laocai Community College - viết tắt: LCC) là cơ sở giáo dục Đại học công lập, đào tạo đa cấp, đa ngành, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai hoạt động theo Quy chế tạm thời trường Cao đẳng Cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 37/2000/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000 và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/8/2011. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai và các tỉnh lân cận; liên kết đào tạo trong nước, hợp tác Quốc tế trong công tác đào tạo.

Sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng, có kiến thức và kỹ năng, năng lực nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của người học. Đồng thời tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để họ có khả năng tạo được việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các tỉnh trong khu vực.

Tầm nhìn đến năm 2020 Trường sẽ trở thành một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về kinh tế, kỹ thuật có uy tín trong nước, cung cấp cho người học môi trường giáo dục Đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với sự phát triển của kỹ thuật và nền kinh tế toàn cầu.