Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 15/04/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 10/04/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu
 15/04/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Đắc Lắc, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Nhân Viên Tổng Đài Thu Hồi Nợ Pháp Lý (legal Operator).

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 25/04/2020
 Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 20/04/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 10/04/2020
 Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 15/04/2020
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Đồng Nai