Công ty TNHH VJS Việt Nam

Địa chỉ: 11 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: https://vjshop.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH VJS Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
11 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://vjshop.vn/