VNPT - VinaPhone An Giang

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Mỹ Bình, tp Long Xuyên, An Giang

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.vnptangiang.vn

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

VNPT - VinaPhone An Giang đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giao Dịch Viên Vinaphone (an Giang)

Vnpt - Vinaphone An Giang

 Trên 8 triệu
 07/07/2020
 An Giang
 Trên 12 triệu
 07/07/2020
 An Giang
 Trên 15 triệu
 07/07/2020
 An Giang
 Trên 15 triệu
 07/07/2020
 An Giang

Nữ Giao Dịch Viên

Vnpt - Vinaphone An Giang

 Trên 8 triệu
 30/05/2020
 An Giang
 Trên 12 triệu
 30/05/2020
 An Giang
 Trên 15 triệu
 30/05/2020
 An Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu