Công ty TNHH Best Man Power

Địa chỉ: Phòng 806 - 807 Tầng 8 Tòa Nhà Callary Số 123 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

29

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Best Man Power đang tuyển dụng 27 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Deputy Chief Of Administration

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Senior Trainer

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Security Test Engineer

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Web Penetration Engineer

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Security Operations

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Settlement Supervisor

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Chief Financial Officer (supervisor)

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Director Of Operations

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Product Data Analyst

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Data Product Analysis

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Devops Senior / Expert

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Advanced Game Planning

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Numerical Planning

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Design Director

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Game Art (original Painting)

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác
 Trên 30 triệu
 15/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 29 triệu - 30 triệu
 15/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác

Nhà tuyển dụng hàng đầu