DOUBLE DRAGON

Địa chỉ: Pasay Manila Philippine

Số nhân viên: 1000-5000

Website: vieclamphilippine.com

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

DOUBLE DRAGON đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 26 triệu - 30 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác
 26 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác
 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Khác
 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khác
 30 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu