Chi Nhánh Miền Nam Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện

Địa chỉ: 25A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: postef.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Chi Nhánh Miền Nam Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu