CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS

Địa chỉ: 19 Han Van Nhiep- P An Phú Quan 2
Website: www.ebs-eng.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
19 Han Van Nhiep- P An Phú Quan 2

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.ebs-eng.com