Công ty TNHH EXT Engineer Việt Nam

Địa chỉ: Lô V KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyên Việt Yên

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: http://www.extengineer.co.jp/english/company/outline.html

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH EXT Engineer Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu