Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Địa chỉ: Quốc lộ 3- Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: donghung.com.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[ Đông Anh-hn] Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 30 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[ Hà Nội] Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[ HN] Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Đông Anh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 30 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Trưởng Phòng Kế Hoạch - Vật Tư

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Nhân Viên Kỹ Thuật Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 14 triệu - 18 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 10 triệu - 14 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

[ Đông Anh- HN] Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 20/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Phòng Thiết Bị Đi Làm Luôn

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Bằng C

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 11 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Phó Giám Đốc Có Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng Lương Trên 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 18 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh- Dự án Làm Việc Tại Đông Anh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 Thương lượng
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu