CÔNG TY TNHH SƠN CPON VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Ngõ 20 số nhà 42 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://cponpaint.com.vn

41

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SƠN CPON VIỆT NHẬT đang tuyển dụng 28 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 Thương lượng
 30/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Hải Dương

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Nam Định

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Nam Định

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Quảng Ninh

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Nam Định

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Nam Định

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hà Nam

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hải Phòng

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Tuyên Quang

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Tuyên Quang

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Phú Thọ

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Phú Thọ

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Đông Anh (hà Nội)

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thái Bình

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Thái Bình
 20 triệu - 30 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình
 10 triệu - 15 triệu
 07/03/2020
 Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình
 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Quản Lý KD Các Tỉnh

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa

Quản Lý Kinh Doanh Sơn Các Tỉnh

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ

Quản Lý Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 20 triệu - 28 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 10 triệu - 20 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

[hà Đông] Hành Chính Lễ Tân Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty TNHH Sơn CPon Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu