Công ty TNHH Thiết bị điện 3C Công nghiệp

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: 3cengineering.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Thiết bị điện 3C Công nghiệp không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu