Arena Multimedia

Địa chỉ: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.arena-multimedia.vn

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Arena Multimedia đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 25/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 12/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 12/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 12/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu