Arena Multimedia

Địa chỉ: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.arena-multimedia.vn

Việc làm đang tuyển dụng

 7 triệu - 10 triệu
 29/01/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 01/02/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 03/02/2021
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu
 03/02/2021
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 01/02/2021
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 16 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 03/02/2021
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.arena-multimedia.vn