CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP

Địa chỉ: Số nhà 24, hẻm 697 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải , Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

54

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP đang tuyển dụng 13 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 12 triệu
 11/03/2020
 Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 13/03/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 10/03/2020
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 10 triệu - 12 triệu
 09/03/2020
 Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 09/03/2020
 Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 10/03/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 03/03/2020
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 09/03/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 09/03/2020
 Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 09/03/2020
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Gia Lai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 10/03/2020
 Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 26/12/2019
 Gia Lai
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 26/12/2019
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 26/12/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 26/12/2019
 Quảng Ngãi

Nhà tuyển dụng hàng đầu