Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng

Địa chỉ: Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: binhdienlamdong.com.vn

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vi Sinh

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 12 triệu - 15 triệu
 05/05/2020
 Lâm Đồng

Nhân Viên Thông Tin Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Markerting Thị Trường Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Lâm Đồng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 21/09/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Marketing Thị Trường Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 21/09/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Truyền Thông - Thông Tin

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Marketing Thị Trường Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Công Nghệ Hóa

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 Thương lượng
 30/06/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 Thương lượng
 30/06/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 Thương lượng
 30/06/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Marketing Thị Trường Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng

 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2018
 Lâm Đồng

Nhà tuyển dụng hàng đầu