Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

Địa chỉ: Lô Q đường số 6,7 Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://www.huohyow.com.vn

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Thủ Quỹ Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung.

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 8 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật.

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Đà Nẵng

Công Nhân

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 10 triệu - 30 triệu
 15/04/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Xe.

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 8 triệu - 12 triệu
 30/04/2020
 Đà Nẵng

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 5 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Kế Toán Viên - Tính Giá Thành

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 5 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Đà Nẵng

Chuyên Gia Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 20 triệu
 10/10/2019
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 5 triệu - 20 triệu
 31/10/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Vẽ Autocad

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 Thương lượng
 30/12/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tạp Vụ

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 Thương lượng
 30/10/2018
 Đà Nẵng

Chủ Quản IT

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 Thương lượng
 30/10/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 Thương lượng
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

 Thương lượng
 05/07/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu