DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG

Địa chỉ: 212 đường 48, Phường 3, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://www.traicaytony169.vn

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

HCM - Quản Lý Tồn Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 10 triệu - 12 triệu
 24/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành [hcm, Bắc Ninh]

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp HCM

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 15 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Công Nợ HCM

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 8 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 28/06/2020
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tồn Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 10 triệu - 12 triệu
 24/06/2020
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

[bắc Ninh] Nhân Viên Vận Hành

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 02/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành [hcm]

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 02/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu