Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

Địa chỉ: 11 Nam Trân,Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu,ĐN

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: WWW.HEXAGON.VN

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 6 triệu - 8 triệu
 29/02/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Giám Sát (đà Nẵng)

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Lý Khách Hàng (đà Nẵng)

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Đà Nẵng

Thiết Kế 3D (đà Nẵng)

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 8 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tu Vấn Giám Sát

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Quản Lý Khách Hàng

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 5 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 5 triệu - 7 triệu
 26/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thiết Kế Nội Thất

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Giám Sát

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 19/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Văn Phòng

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 5 triệu - 7 triệu
 21/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất ( Showroom, Văn Phòng)

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 7 triệu - 10 triệu
 21/10/2018
 Hà Nội

Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 10 triệu - 12 triệu
 21/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Khách Hàng

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 19/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Dự án

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 5 triệu - 7 triệu
 21/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên 3D

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 19/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 30/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Lý Khách Hàng

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 30/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Đồ Họa-in ấn

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 30/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Đồ Họa

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác

 Thương lượng
 30/07/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu