CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHÂN BÓN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long - Phường Tào Xuyên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá.
Website: www.phanbonhuunghi.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PHÂN BÓN HỮU NGHỊ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long - Phường Tào Xuyên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá.

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.phanbonhuunghi.vn