Công ty TNHH British Việt nam

Địa chỉ: Văn quán - Hà Đông
Website: https://www.facebook.com/BritishVietnam/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH British Việt nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Văn quán - Hà Đông

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.facebook.com/BritishVietnam/