Công ty GLOBALVISIONS

Địa chỉ: Khu dân cư Trung Sơn, Quận 8

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty GLOBALVISIONS đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 25/03/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Long An

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu