CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG VŨ

Địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.dohanquocnhapkhau.com - nhapsimypham.com

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG VŨ đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thương Mại Điện Tử

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 15 triệu
 09/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 6 triệu - 8 triệu
 09/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh [làm Việc Tại Văn Phòng]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 7 triệu - 10 triệu
 08/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho [hồ Chí Minh]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho Kiểm Hàng Mỹ Phẩm Và Thực Phẩm Dinh Dưỡng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho Kiểm Hàng Thực Phẩm Dinh Dưỡng & Mỹ Phẩm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 4 triệu - 6 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm / Mỹ Phẩm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 7 triệu - 9 triệu
 24/05/2020
 Hồ Chí Minh

Phát Triển Thị Trường.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 7 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho [ Nữ ]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 08/01/2020
 Hồ Chí Minh

Phát Triển Thị Trường

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 05/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho [ Nữ ]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 07/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 09/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho [ Nữ ]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 20/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho [ Nữ ]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 5 triệu - 7 triệu
 08/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 08/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 9 triệu - 20 triệu
 05/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 9 triệu - 20 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 10 triệu - 12 triệu
 05/11/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ

 7 triệu - 9 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu