Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu 01/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 9 triệu - 11 triệu 31/03/2020
 Bắc Ninh
 10 triệu - 30 triệu 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 15 triệu 06/03/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 7 triệu - 30 triệu 10/03/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh
 15 triệu - 30 triệu 08/03/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu 09/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 15 triệu 30/03/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Các Tỉnh Miền Bắc

 7 triệu - 30 triệu
 10/03/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh

Quản Lý Kinh Doanh Sơn Toàn Quốc (bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc).

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

 9 triệu - 11 triệu
 31/03/2020
 Bắc Ninh

Lái Xe Nâng Làm Việc Tại Bắc Ninh

 5 triệu - 7 triệu
 01/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh