Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 05/11/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 05/11/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 04/11/2020
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu 02/11/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 17 triệu - 25 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu 06/11/2020
 Bắc Ninh
 25 triệu - 30 triệu 29/10/2020
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu 05/11/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 15 triệu 05/11/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 15 triệu 05/11/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm