Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu 31/10/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 10 triệu - 16 triệu 26/10/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu 22/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 8 triệu - 12 triệu 20/10/2020
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu 30/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 27/11/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm