Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 10 triệu - 15 triệu
 11/11/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu 10/11/2020
 Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu 02/11/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu 12/11/2020
 Hải Dương
 8 triệu - 15 triệu 07/11/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai
 17 triệu - 25 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu 11/11/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu 31/10/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu 01/01/2021
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm