Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu 31/10/2020
 Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long
 10 triệu - 30 triệu 04/11/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu 31/10/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 31/10/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu 31/10/2020
 Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
 6 triệu - 10 triệu 31/10/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu 31/10/2020
 Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Các Tỉnh Đbscl

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2020
 Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long