Tuyển dụng nhanh ngành Làm đẹp/ Thể lực/ Spa

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 11/11/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 10/11/2020
 6 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh
 10/11/2020

 Việc làm mới

 6 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 8 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh