Tuyển dụng nhanh ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Tây Ninh