Tuyển dụng nhanh ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu Bắc Giang