Tuyển dụng nhanh ngành Phát triển thị trường

 14 triệu - 16 triệu
 Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 31/10/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương
 31/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 29/10/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 04/11/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa
 20 triệu - 30 triệu Đà Nẵng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng