Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu 27/07/2020
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 8 triệu - 12 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 Đang cập nhật 30/07/2020
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu 24/07/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 31/07/2020
 Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu 25/07/2020
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh, Khác

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xác Minh Thông Tin / Công Nợ Tại Các Tỉnh Khu Vực Tây Nguyên

 12 triệu - 15 triệu
 27/07/2020
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

Chuyên Viên Thẩm Định

 10 triệu - 12 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Qc- Tỉnh Đồng Nai

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Sơn

 10 triệu - 12 triệu
 25/07/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Qc

 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Tại Hải Phòng

 Đang cập nhật
 30/07/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên QC / Qa

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Phú Thọ

Giám Sát Thi Công

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh, Khác

Nhân Viên QA / Qc

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Long An

Nhân Viên Qm

 6 triệu - 8 triệu
 19/07/2020
 Hà Nội

Chuyên Viên Thẩm Định

 12 triệu - 15 triệu
 18/07/2020
 Hồ Chí Minh, Long An

Dự Toán Công Trình

 15 triệu - 20 triệu
 16/09/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Chất Lượng Nam

 7 triệu - 10 triệu
 18/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

QA Thương Mại Điện Tử Shopee

 12 triệu - 15 triệu
 18/07/2020
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Chất Lượng

 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh