Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thừa Thiên Huê, Khác
 7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh