Tuyển dụng nhanh ngành Thiết kế - Mỹ thuật

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh