Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh