Tuyển dụng nhanh ngành Ngành nghề khác

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Long An