Tuyển dụng nhanh ngành Thư ký - Trợ lý

 15 triệu - 20 triệu
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 02/11/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 30/10/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 27/10/2020

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Long An