Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tiền Giang
 04/02/2021
 15 triệu - 20 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc
 30/01/2021

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tiền Giang