Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 05/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 9 triệu - 15 triệu
 20/03/2020
 Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 13/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 16/03/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hải Phòng
 Thương lượng
 10/03/2020
 Thái Nguyên

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu 10/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 16/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu 20/03/2020
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu 13/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 Thương lượng 10/03/2020
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu 19/05/2020
 Hưng Yên
 7 triệu - 15 triệu 05/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 9 triệu - 15 triệu 20/03/2020
 Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 8 triệu - 10 triệu 31/03/2020
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm