Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 30 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Điện

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Lạnh

 12 triệu - 15 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện- Điện Tử

 7 triệu - 10 triệu
 25/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Điện

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh - Tiếng Anh Giao Tiếp

 8 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

 10 triệu - 15 triệu
 11/06/2020
 Hà Nội