Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu Hưng Yên