Tuyển dụng nhanh ngành Dầu khí - Hóa chất

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long