Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương
 8 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 13 triệu - 18 triệu 16/06/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 01/07/2020
 Hồ Chí Minh
 14 triệu - 18 triệu 10/06/2020
 Thanh Hóa
 10 triệu - 25 triệu 20/06/2020
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Sản Xuất

 12 triệu - 15 triệu
 20/06/2020
 Hưng Yên

Kỹ Sư Đường ống Cơ Khí

 18 triệu - 25 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Nhật- Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Điện

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Môi Trường

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Thợ Hàn, Thợ Nhôm

 7 triệu - 10 triệu
 25/08/2020
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cơ Khí, Tự Động Hóa

 10 triệu - 12 triệu
 14/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

 10 triệu - 12 triệu
 16/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Jig 3d

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Bình Dương

Trưởng Phòng QA / QC Cơ Khí

 10 triệu - 15 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC Cắt Dây

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2020
 Bình Dương

Kỹ Thuật Nhôm Kính

 7 triệu - 10 triệu
 16/06/2020
 Đồng Nai