Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 15 triệu Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu Hà Nội
 5 triệu - 15 triệu Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 9 triệu - 15 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nam Định