Tuyển dụng nhanh ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng

 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 02/11/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 29/10/2020
 7 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 27/10/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hưng Yên
 24/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang
 26/10/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh
 27/10/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 27/10/2020
 20 triệu - 25 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 31/10/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 03/11/2020
 8 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 23/10/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 12 triệu
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 4 triệu - 12 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam