Tuyển dụng nhanh ngành Hàng hải

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long